If any part of the body burns

लहान कामे करताना हात बर्न करणे सामान्य आहे.  स्वयंपाकघरात काम करताना अचानक गरम तव्याला स्पर्श केल्याने हात जळतात, त्वचेला जळजळ (Inflammation) होते आणि फोड फोडतात.  बर्‍याचदा बर्‍याच स्त्रियांमध्ये असे घडते.  जळलेल्या त्वचेची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे.

नक्की वाचा


  जाळण्यावर हे उपाय कराः-


1) टूथपेस्ट: जळलेल्या त्वचेवर टूथपेस्ट लावा.  यामुळे जळत्या खळबळ कमी होईल आणि फोड पडणार नाहीत.


2) थंड पाणी: प्रथम जळलेल्या जागेवर थंड पाणी घाला.  थंड पाणी टाकल्याने जळजळ कमी होईल.  जळलेल्या अवयवाला काही काळ थंड पाण्याखाली ठेवणे चांगले.


3) हळद: जळलेल्या जागेवर हळद घाला.  यामुळे वेदना कमी होईल आणि आराम मिळेल.


4) मध: जळलेल्या हातावर मध वापरा.  त्रिफळा मधात लावल्याने जळजळ कमी होते.


5) तीळ: जळलेल्या त्वचेवर तीळ बारीक करा.  यामुळे जळत्या खळबळ आणि वेदना कमी होईल.  बर्न 

क्षेत्रावरील डाग देखील दूर केले जातील.


6) नारळ तेल: जळलेल्या भागावर नारळ तेल लावा.  हे लावल्याने चिडचिड कमी होईल आणि आराम मिळेल.